Sạc liền dây KIM CƯƠNG

15.000 VND

Xạc liền dây KIM CƯƠNG

Sẵn 2 chân 88- typec

Đầu ra 3.1A Max

Tích hợp đèn báo 2 cổng USB

Xạc máy cỏ, thì hết nước chấm

VTHP86239