Pin Mi full mã – Chuẩn pin Zin phôi cứng

Chuẩn bin zin phôi cứng
Bh 1 năm tất cả các lỗi
Tỉ lệ lỗi cực thấp