Pin iPad full hộp full mã từ ipad 2 đến ipad 2017

190.000 VND

Pin dung lượng chuẩn – full hộp
Full mã: ipad 2, ipad 3, ipad 4, ipad 5, ipad 8.7, ipad 10.2, ipad 10.5, ipad mini 1. ipad mini 2/3, ipad mini 4, ipad mini 5