ỐP TỪ TÍNH VIỀN XI XỊN

25.000 VND

ỐP TỪ TÍNH VIỀN XI XỊN

CHẤT LIỆU PC CỨNG CAO CẤP – NAM CHÂM MAGSAFE 2 VÒNG . Hộp giấy.

Full mã cho 11/11Pro/11Promax/ 12/12Pro/12Promax/ 13/13Pro/13Promax/ 14/14Pro/14Promax/ 15, 15plus, 15pro, 15promax

THMSG