ỐP TRONG TỪ TÍNH

13.000 VND

ỐP TRONG TỪ TÍNH

Hàng loại 1, Lưng Mika cứng chống Ố

Nam châm đủ dòng 1800 Magnetic hút siêu mạnh. Full bảng mã

Riêng mã máy gập Zflip Zfold 28k

VHPP8619