Củ sạc 20w dùng cho 14 Pro max

55.000 VND

Củ sạc 20w dùng cho 14Promax

Trùng serial no. Hộp củ

bh: 1 năm