Củ 25w – Cáp 25w

76.000 VND

Bộ 25w ip hàng chuẩn dòng dùng cho 15 Promax test mái thoải . Không đơ ko loạn cảm ứng.

Củ 25w . Cáp 25w hút nam châm

VTHP8659