Chuột không dây dành cho doanh nghiệp sáu nút chế độ kép GM24 Mystic

83.000 VND

1. Chất liệu: ABS
2. Kích thước: 111*71*40mm; Trọng lượng: 65g
3. sơ đồ: Yizhaowei; Chip: MX8650
4. Chế độ liên kết: 2.4G/Bluetooth (3.0+5.2)
5. Giá trị dpi: 800-1200-1600 (giá trị CPI: 800-1200-1600)
6. Tuổi thọ sử dụng: 3 triệu lần
7. Loại phím: Nút 6D