Case viền sóng đỏ đô gắn icon gấu đá ja-dior

27.000 VND