CÁP SẠC X73

19.000 VND54.000 VND

1. chiều dài: 1m; trọng lượng: 24g
2. Chất liệu chăn bên ngoài: PVC
3. Vật liệu chung: PVC
4. Lõi: (26/0.1)*2+(10/0.1)*2 OD3.2mm
5, thông qua dòng điện 2.4A