Cáp sạc từ tính X63 Racer cho iPhone

1. Chiều dài: 1m, trọng lượng: khoảng 18g
2. Chất liệu vỏ ngoài: TPE
3. Chất liệu chung: ABS
4. Lõi: 90 dây đồng, dòng điện 2,4A đi qua
5. Truyền dữ liệu không được hỗ trợ
6. Hiệu suất chi phí cao, hỗ trợ thu hút từ tính hai mặt