Cáp Sạc Hoco HK39 Micro 1M

13.000 VND

1. Chiều dài: 1m
2. Chăn bên ngoài: PVC
3. Đầu nối: PVC
4. Dòng điện thực tế 2A, (dấu hiệu ảo 3A)