Cáp dữ liệu sạc X95 Goldentop PD iPhone

38.500 VND

1. Chiều dài: 1m, trọng lượng: 22g
2. Chất liệu bên ngoài: bện.
3. Vật liệu chung: mạ điện.
4. Lõi dây: (43/0,08)*2+(16/0,08)*3 OD3.2mm
5. Hỗ trợ sạc nhanh Apple PD 20W