Cáp dữ liệu sạc X94 Leader cho iPhone

1. Chiều dài: 1m, trọng lượng: 26g
2. Chất liệu chăn bên ngoài: quy trình dệt rơm chải
3. Chất liệu chung: PVC
4. Lõi dây: (26/0.1)*2+(10/0.08)*2 OD4.5mm
5. Hỗ trợ sạc 2.4A