Cáp dữ liệu sạc X94 Leader 60W Type C to Type C

1. Chiều dài: 1m, trọng lượng: 26g
2. Chất liệu chăn bên ngoài: quy trình dệt rơm chải
3. Chất liệu chung: PVC
4. Lõi: (34/0.1)*2+(16/0.08)*3 OD4.5mm
5. Máy tính xách tay hỗ trợ sạc nhanh tối đa 60W và điện thoại di động hỗ trợ sạc 3A