Cáp dữ liệu sạc X93 Force PD20W iPhone 2M

1. Chiều dài: 2m; Trọng lượng: 48g
2. Chất liệu bên ngoài: TPE
3. Chất liệu chung: TPE
4. Lõi dây: (45/0.1)*2+(10/0.08)*3 OD4mm
5. Hỗ trợ sạc nhanh Apple PD 20W