Cáp dữ liệu sạc X84 Solid Type C

20.500 VND

1. Chiều dài: 1m; trọng lượng: 48g
2. Chất liệu chăn bên ngoài: PVC
3. Chất liệu chung: PVC
4. Lõi: (43/0,08)*2+(16/0,08)*2 OD6.0mm
5. Hỗ trợ dòng điện tối đa 3A
6. Đường kính dây siêu dày OD6mm