Cáp dữ liệu sạc X83 Victory Micro

9.500 VND

1, chiều dài: 1m; trọng lượng: 24g
2. Chất liệu chăn bên ngoài: PVC
3. Chất liệu chung: PVC
4. Lõi: (26/0.1)*2+(10/0.08)*2 OD3.2mm
5. Hỗ trợ dòng điện tối đa 2,4A