Cáp dữ liệu sạc X73 cho iPhone

13.500 VND

1. Chiều dài: 1m; trọng lượng: 24g
2. Chất liệu chăn bên ngoài: PVC
3. Chất liệu chung: PVC
4. Lõi: (26/0.1)*2+(10/0.1)*2 OD3.2mm
5. Thông qua dòng điện 2,4A