Cáp dữ liệu sạc X69 Jaeger PD cho iPhone

38.000 VND

1. Chiều dài: 1m; trọng lượng: 24g
2. Chất liệu bên ngoài: dệt nylon
3. Chất liệu chung: TPE
4. Lõi: (50/0,08)*2+(14/0,08)*3
5. Hỗ trợ sạc nhanh PD 20W