Cáp dữ liệu sạc X69 Jaeger cho Type C

22.500 VND

1. Chiều dài: 1m; trọng lượng: 24g
2. Chất liệu bên ngoài: dệt nylon
3. Chất liệu chung: TPE
4. Lõi: (45/0,08)*2+(14/0,08)*2
5. Hỗ trợ dòng điện 3A