Cáp dữ liệu sạc X65 Prime cho iPhone

1. Chiều dài: 1m, trọng lượng: 20g
2. Chất liệu vỏ ngoài: TPE
3. Chất liệu chung: TPE
4. Lõi: 120 dây đồng