Cáp dữ liệu sạc X59 Victory PD iPhone 1M

29.500 VND

1 Chiều dài: 1m; Trọng lượng: 30g
2. Chất liệu bên ngoài: bện nylon
3. Chất liệu chung: Đuôi lưới mở rộng TPE
4. Lõi: (34/0.1)*2C+(16/0.08)*3C Đường kính ngoài 4.4mm
5. Hỗ trợ sạc nhanh Apple PD 20W