Cáp dữ liệu sạc X37 PD cool power cho iPhone

1. Chiều dài: 1m, Trọng lượng: 22g
2. Chất liệu bên ngoài: PVC
3. Chất liệu chung: PVC
4. Lõi dây: (34/0.1)*2C+(16/0.08)*3C OD=3.3mm
5. Hỗ trợ sạc nhanh Apple PD 27