Cáp dữ liệu sạc X37 Cool power cho iPhone

1. Chiều dài 1 mét, trọng lượng 22g
2. Đầu nối: PVC
3. Bện bên ngoài: PVC
4. Hỗ trợ sạc và truyền dữ liệu đồng bộ
5. Dây lõi đồng không có oxy mạ thiếc bốn lõi, thông số lõi dây (26/0.1)*2C+(10/0.1)*2C OD=3.2mm