Cáp dữ liệu sạc silicon X97 Crystal color PD iP

1. Chiều dài: 1m; Trọng lượng: 30g
2. Chất liệu bên ngoài: silicone thân thiện với môi trường
3. Chất liệu chung: silicone thân thiện với môi trường
4. Lõi: (65/0,08)*2+(16/0,08)*3 OD4,5mm
5. Hỗ trợ sạc nhanh Apple PD 20W