Cáp dữ liệu sạc nhanh X93 Force 240W Type C to Type C 2M

1. Chiều dài: 2m; Trọng lượng: 48g
2. Chất liệu bên ngoài: TPE
3. Chất liệu chung: TPE
4. Lõi dây: (70/0.1)+(60/0.1)*3+(10/0.08)*4 OD4.5mm
5. Hỗ trợ giao thức USB PD3.1; Tối đa 240W(48V/5A)
6. Hỗ trợ đầu ra điện áp 20V, 28V, 36V, 48V; Hỗ trợ sạc tối đa 5A.