Cáp Audio Aux phiên bản Discovery trong suốt UPA25

1. Chiều dài: 1m; Trọng lượng: 23g
2. Chất liệu: TPE + nylon.
3. Lõi dây: 10/0.10BC*3C OD4.2
4. Đầu nối: DC3.5 nam đến DC3.5 nam