Cáp 8ic

23.000 VND

Cáp 8ic . Cam kết đổ keo 2 đầu

Chuẩn loại 1 hút Nam châm

Giá pun hộp 23k

Ko hộp 22k

Cáp đã chuẩn loại 1

VTHP8629