Bộ r15

36.000 VND

Bộ r15 . Chuẩn loại 1 báo sạc siêu nhanh.
Đầu ra 88. Cáp supre vooc 6a
VTHP8659