Bộ 35w iPhone

87.000 VND

Bộ 35w iPhone
Củ cam kết đủ dòng. Cáp 25w hút nam châm
Em có cả loại 72k a. Củ vẫn vậy nhưng khác nhau về cáp thôi ạ
Hàng bao chuẩn luôn
VTHP8629